کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۵۷ ویدئو

تست نقطه زن MAX PRO 8000

دارای لوپ پنجاه عمق زنی دو مترلوپ یک در یک عمق زنی سه متر تا سه و نیمدارای تفکیک فقط طلادارای گزینه آل متال09126903378محصولات بیشتر در سایتhttps://new.adakdetector.com/ تست نقطه زن MAX PRO 8000