کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۹۶۱ ویدئو

آنباکس و برسی جعبه کمک های اولیه قابل حمل

جعبه کمک های اولیه کد محصول: M1یک عدد باند 96 × 96 × 136 سانتی‌متر مخصوص بستن عضو شکستهیک رول چسب پارچه‌ایپنج عدد گاز استریل 5 × 5 سانتی‌متردوازده عدد چسب زخمده عدد پد الکل 70% برای ضدعفونیچهار عدد پد بتادین برای ضدعفونیچهار عدد پد تمیزکننده برای ضدعفونییک رول چسب مخصوص آتل بستند