کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۵۰۹ ویدئو

رقابت سعودی ها با ایران در منطقه

گزارش تلویزیون الجزیره از رقابت سعودی ها با ایران در منطقه: ایران در رقابت با عربستان دست برتر منطقه را دارد رقابت سعودی ها با ایران در منطقه