کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

شرط اعطای قدرت خلق پول به بانک خصوصی، اعمال شدیدترین نظارتهاست

شرط اعطای قدرت خلق پول به بانک خصوصی، اعمال شدیدترین نظارتهاست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت