کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۸۶۹۶ ویدئو

گفتگو با دکتر وثوق روانشناس

قرص ریتالین به قرص شب امتحان معروف است. این قرص در زمان امتحانات بیش از دیگر ایام مورد توجه برخی افراد قرار می‌گیرد. برخی از دانش آموزان و دانشجویان نیز تحت تاثیر تبلیغات کذایی این قرص مبادرت به مصرف آن می‌کنند، غافل از اینکه تبلیغاتی همچون افزایش تمرکز و تقویت حافظه ذهن آن‌ها را

تازه ترین ویدئوها