کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۳۱۱ ویدئو

رکورد ددلیفت جوان اهل شهرری شگفتی ساز شد

ثبت یک رکورد خوب و قابل قبول از مجتبی خسروانی دوستانی که مدعی هستن تو وزن ایشون میتونن چنین حرکتی رو بیشتر تکرار کنن حتما اطلاع رسانی کنن هدیه ویژه ای دریافت خواهند کرد رکورد ددلیفت جوان اهل شهرری شگفتی ساز شد