کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۹۵۴ ویدئو

رودخانه عجیبی که دو رنگ است

«بهاگیراثی» یک رود آشفته هیمالایی است که در ایالت اوتارکند هند جریان دارد و 2 رنگ است. رودخانه عجیبی که دو رنگ است