کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۳۸ ویدئو

کاردرمانی درکی حرکتی در کودکان

چند نمونه خیلی خوب از تمرینات درکی_حرکتیکاردرمانی درکی حرکتی در کودکان به منظور افزایش تن آگاهی،بهبود تعادل و هماهنگی حرکتی و تقویت عملکرد های اجرایی در کودکانفلج مغزی،کلامزی،کودکان اتیسم،اختلالات یادگیری و بیش فعالی انجام می شود.کلینیک توانبخشی قادریان خدمتگذار شماست ( عضو انجمن