کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۳۸ ویدئو

کاردرمانی تمرینات کودکان

نمونه تمرینات تحریک حسی وستیبولار در کودکانکلینیک توانبخشی قادریان خدمتگذار شماست ( عضو انجمن علمی کاردرمانی ایران )09331853918 کاردرمانی تمرینات کودکان