کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۴۳ ویدئو

الویری: مظنون انفجار ریاست جمهوری بودم

محمدحسین مهرزاد: مرتضی الویری که سابقه دو دوره‌ای حضور در پارلمان، سفیری تهران در مادرید، شهرداری اسبق پایتخت و عناوین ریز و درشت زیادی را در کارنامه دارد، در هفتمین دهه از زندگی خود بر صندلی نمایندگی مردم پایتخت در شورای شهر تکیه زده است. با او گذری به گذشته‌ها داشتیم و در گپی ت