کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۳۱۱ ویدئو

حذف غربالگری جنین؛ نداشتن حق نوزادی سالم

درپی انتشار یک توئیت در رسانه‌ها چند وقتی است که موضوع حذف اجبار غربالگری جنین مطرح شده، طرفداران افزایش جمعیت از حذف آن می‌گویند. بسیاری از متخصصان معتقدند، بحث‌های مطرح شده درباره این موضوع، کارشناسی شده و فنی نیست.
خبرنگار: فهیمه نظری /گوینده: امین بهادری نیا /تدوینگر: