کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۳۹۸۰ ویدئو

سازمان صنعت استان البرز: برای بسته بندی روغن جامد، حلب نداریم

رادیو پیام - 7 بهمن 99- 07:15| محسن بوستانی فرسرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت البرز گفت: در حال حاضر مشکل روغن جامد تولید نیست بلکه تولیدکنندگان در تامین حلب های بسته بندی این روغن با مشکل مواجه شده اند که بنا شده تغییراتی در بسته بندی آنها ایجاد شود تا مشکل