کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۳۷۲ ویدئو

درخشش های اودگارد، چرا آرسنال او را خواست؟

مارتین اودگارد مورد توجه آرسنال قرار گرفت او بازیکنی بود که در مسیر درخشانی قرار داشته و بسیار آینده دار است. درخشش های اودگارد، چرا آرسنال او را خواست؟

تازه ترین ویدئوها