کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۲۱۶۴۶ ویدئو

نماهنگ: اطلاعنگاشت متحرک | مکتب حاج قاسم

آنچه امام خامنه ای عزیز در طول 22 سال اخیر درباره‌ی شهید سلیمانی در دیدارها و پیام‌های علنی فرموده‌اند، گردآوری و دسته‌بندی‌شده و در اطلاع‌نگاشت متحرک مکتب حاج قاسم در اختیار شماست. سلامتی امام زمان عج و سلامتی امام خامنه ای عزیز و شادی ارواح طیبه شهدا صلوات نماهنگ: اطلاعنگاشت مت