کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۰۱۷ ویدئو

جمهوری آذربایجان یکی از همسایگان بسیار با اهمیت برای ماست

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: تفاهم های بسیار عمیق و جدی در حوزه مسائل مرزی، همکاری های سیاسی و اقتصادی بین دو طرف صورت گرفته است جمهوری آذربایجان یکی از همسایگان بسیار با اهمیت برای ماست

تازه ترین ویدئوها