کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۰۴۲ ویدئو

دستگاه ثبت شماره مشتری امین - آموزش تنظیم پیام پیشفرض و خودکار

با استفاده از این دستگاه شماره مشتریان خود را جمع آوری کنید , ذخیره کنید و پیامک هدفمند ارسال نمایید دستگاه ثبت شماره مشتری امین - آموزش تنظیم پیام پیشفرض و خودکار