کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۷۸۱۱ ویدئو

بیوگرافی اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس

اکثریت قریب به اتفاق بچه های انقلابی واقعی در بین اصیل ترین طبقات متوسط و پائین اجتماعی زندگی کرده اند و کوچکترین اثری که نشان دهنده سو اخلاق باشد ندارند و جز بی آزارترین مردم بوده اند و چون پرورش شان از اول زندگی در محیطی دینی و اخلاقی بوده لذا هیچ انگیزه و محرکی چون دین و دفاع