کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۱۴۹ ویدئو

تبلیغ کانال انجام میدم و 5 دنبال کننده میدم گپ

کانال من رو دنبال کنبعد برو روی کلیپ لحظات خیلی خنده دار کالاف دیویتی کلیک کن و فالو کن و همه کلیپ هاش رو لایک کنو کامنت خیلی خوب بزارو بگم برای 5 نفر اول انجام میدماما شاید بیشتر انجام بدمبعد انجام دادید بیایید تو این کلیپ کامنت بزارید انجام شدانجام ندهید میفهمم تبلیغ کانال انجا