کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۰۷۲ ویدئو

کلیپ بختیاری بسیار زیبا / بیشه شیرون با صدای ایمان کریوند

موسیقی بختیاری بی شک یکی از بهترین موسیقی هاینواحی ایران است دلنشین و پر احساس جلال قربانی کارگردان صدا و سیماتلاش زیادی برای معرفی موسیقی بختیاری نموده است کلیپ بختیاری بسیار زیبا / بیشه شیرون با صدای ایمان کریوند