کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۴۰۱ ویدئو

گاز گرفتن پای سگ توسط لاک پشت - ناله سگ به آسمان رفت.

این اتفاق در برزیل روی داد.