کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۴۰۱ ویدئو

مصاحبه امیر سرافراز محمود جدیدی، خلبان جنگنده اف 5 و بویینگ 747، بخش دوم

مصاحبه امیر سرافراز محمود جدیدی، خلبان جنگنده اف 5 و بویینگ 747، بخش دوم