کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

توهم؛ بزرگترین عامل موثر در شکست انسانهاست

توهم؛ بزرگترین عامل موثر در شکست انسانهاست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت