کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

نجات یک زن از چنگال ببر گرسنه

یک زن 69 ساله که از داوطلبان پناهگاه حفاظت از گربه‌سانان کارول بسکین در ایالت فلوریدای آمریکا است، هنگام غذا دادن به یکی از ببرها با حمله او رو به رو و به شدت مجروح شد.مقامات حفاظتی پناهگاه، گرسنگی این ببر را دلیل حمله وحشیانه آن دانستند