کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

بهترین های آدریانو با لباس اینتر در لیگ قهرمانان.

بهترین های آدریانو با لباس اینتر در لیگ قهرمانان.