کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

چرا شهید فخریزاده با وجود هشدارهای امنیتی در روز ترور به سمت تهران بازگشت؟

چرا شهید فخریزاده با وجود هشدارهای امنیتی در روز ترور به سمت تهران بازگشت؟