کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

محمد احتشامی، از روستاهای سیرجان تا شرکت جنرال الکترونیک در آمریکا

محمد احتشامی، از روستاهای سیرجان تا شرکت جنرال الکترونیک در آمریکا

سایر اخبار فناوري

11_13

11_13

10_1

10_1

10_3

10_3

10_2

10_2

99_2

99_2