کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

لاپاروسکوپی پیشرفته حاملگی خارج رحم در محل سزارین قبلی توسط دکتر مهناز حکیمی فرد

لاپاروسکوپی پیشرفته حاملگی خارج رحم در محل سزارین قبلی توسط دکتر مهناز حکیمی فرد