کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

گل دوم بارسا به اوساسونا گل زیبای گیریزمان

گل دوم بارسا به اوساسونا گل زیبای گیریزمان