کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

نیکی کریمی: سیاسی نیستم اما خوشحالم ترامپ رفت!

نیکی کریمی: سیاسی نیستم اما خوشحالم ترامپ رفت!