کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۶۲۰۲ ویدئو

تعیین مقدار آب برای پرورش طیور روزانه

معمولا مقدار آب مرغداری را بر اساس تعداد مرغ می توان تعیین نمود. بهتر است در پرورش مرغ بومی تخمگذار مقدار آب به ازای هر قطعه مرغ بومی تخمگذار 0.7 الی 1 لیتر در هر 24 ساعت باشد. بدین ترتیب می توان به راحتی مقدار آب مناسب برای مرغداری را تخمین زده و بدون اتلاف و هدر دادن آب، مقدار مناسب آب مرغداری را تامین نمود. تامین روزانه آب آشامیدنی و تعویض آب در هر روز، باعث می شود تا مرغ ها همیشه آب سالم و باکیفیت در اختیار داشته باشند. این موضوع در سود دهی پرورش مرغ بومی تخمگذار و سایر طیور تاثیر گذار می باشد................................#آب_مرغداری#نیمچه_تخمگذار#نیمچه_محلی#مرغ_بلک_استار#مرغ_لوهمن#گوشت_خروس#تخم_مرغ_محلی#جوجه_بیست_روزه#جوجه_شصت_روزه#جوجه_چهل_و_پنج_روزه#نیمچه_نود_روزه#مرغ_پنج_ماهه#مرغ_شیش_ماهه