کل ویدئوها تاکنون: ۱۰۸۹۱۰۴ ویدئو

ساخت اسکیت کنترلی

ویدئویی جالب و تماشایی از ساخنت اسکیت کنترلی را باهم می بینیم، که بسیار خلاقانه ساخته می شود.