کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

نحوه ایستادن در کاراته کومیته کنترلی توسط علی فداکار Ali Fadakar

نحوه ایستادن در کاراته کومیته کنترلی توسط علی فداکار Ali Fadakar

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت