کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۴۶۸۸۷ ویدئو

سخنان ناب امام درباره دخالت روحانیت در سیاست

سخنان ناب امام درباره دخالت روحانیت در سیاست