کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

دانش آموزان و دانشجویان خارجی در آلمان چقدر ایمن هستند

دانش آموزان و دانشجویان خارجی در آلمان چقدر ایمن هستند

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت