کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

بازیافت لجنهای نفتی توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بازیافت لجنهای نفتی توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت