کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

لحظه حمله تروریستی دولت اشغالگر ارمنستان به شهر برده

لحظه حمله تروریستی دولت اشغالگر ارمنستان به شهر برده

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت