کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

آزمایش سوم آزمایشگاه ریزپردازنده - Seven Segment + Keypad

آزمایش سوم آزمایشگاه ریزپردازنده - Seven Segment + Keypad

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت