کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

اهنگ افغانی - اجرای زیبای صد برگ سفید از شرافت پروانی

اهنگ افغانی - اجرای زیبای صد برگ سفید از شرافت پروانی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت