کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

فلم کوتاه افغانی - تقدیم به تمامی خواهران و برادران مسلمان وطنم

فلم کوتاه افغانی - تقدیم به تمامی خواهران و برادران مسلمان وطنم

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت