کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

تنبیه شدید پلیس رومانی با افرادی که از ماسک استفاده نمی کردند اوووففففف

تنبیه شدید پلیس رومانی با افرادی که از ماسک استفاده نمی کردند اوووففففف

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت