کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

برجام و سرگذشت و تاثیر رفتار اشتباه سیاستمداران بر زندگی مردم

برجام و سرگذشت و تاثیر رفتار اشتباه سیاستمداران بر زندگی مردم

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت