کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۵۲۸۰۷ ویدئو

معاون کل وزیر بهداشت: حتی اگر واکسن کرونا هم کشف شود، این ویروس همراه ماست

معاون کل وزیر بهداشت: حتی اگر واکسن کرونا هم کشف شود، این ویروس همراه ماست