کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۹۸۳۰ ویدئو

نحوه کنترل و حرکت روتور بالگرد Mi 117

نحوه کنترل و حرکت روتور بالگرد Mi 117

تازه ترین ویدئوها