کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

مقایسه قدرت نظامی آمریکا با قدرت نظامی ایران

مقایسه قدرت نظامی آمریکا با قدرت نظامی ایران

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت