کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

گاوهای غولپیکر

گاوهایی که بسیار بزرگ و سنگین وزن هستند و به غیر از صاحب اون گاو کسی جرات نزدیک شدن به این حیوانات را ندارد

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت