کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

بعد از 13 سال تحریم تسلیحاتی، حالا نوبت ایران است

ایران چگونه می تواند از فرصت لغو تحریم های تسلیحاتی، به نفع اقتصاد کشور استفاده کند؟