کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

صدای مغناطیسی عجیب زمین که توسط فضانورد ایتالیایی به تازگی کشف شده!!!!

صدای مغناطیسی عجیب زمین که توسط فضانورد ایتالیایی به تازگی کشف شده!!!!