کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

تجمع مسلمانان ترکیه

تجمع مسلمانان ترکیه

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت