کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

چگونگی توزیع ثروت در آمریکا

ویدئو چگونگی توزیع ثروت در آمریکا ترجمه و زیر نویس شده در گروه اقتصاد بکوجا

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت