کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

شبیه سازی انتقال حرارت در فین با نرم افزار کامسول COMSOL: قسمت دوم

شبیه سازی انتقال حرارت در فین با نرم افزار کامسول COMSOL: قسمت دوم

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت